Αναζήτηση προϊόντος
Search
MyViva Το καλάθι μου {{countCartProductPieces}}

Το καλάθι μου

Προϊόντα: {{countCartProductPieces}}
Σύνολο : {{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ - {{(cartDefaultCouponDiscount * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ = {{((cartTotal - cartDefaultCouponDiscount) * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ {{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€
Αναζήτηση

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

«myviva»

 

O ιστότοπος www.myviva.gr  (με διακριτικό τίτλο myviva και στο εξής αποκαλούμενο «εταιρία» χάριν συντομίας) αποτελεί την ηλεκτρονική επέκταση του φαρμακείου Λώλη Αθανασίου στην Ομόνοια, και έχει έδρα στην Αθήνα, οδό Δώρου, αριθμό 3 με ΑΦΜ 800846093 και ΔΟΥ Α Αθηνών. Αριθμός ΓΕΜΗ: 142831301000. Η Εταιρία ασχολείται με την αγορά προς μεταπώληση φαρμακευτικών, εν γένει, προϊόντων και εμπορία φαρμάκων, ιδιοσκευασμάτων, φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και χημικών προϊόντων, καλλυντικών, υγιεινών τροφών κ.λπ συναφών ειδών.

Οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις (εφεξής καλούμενοι για λόγους συντομίας «Όροι Χρήσης») αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Εταιρία παρέχει στους Καταναλωτές, Χρήστες ή και στους απλούς Επισκέπτες της, τις υπηρεσίες της μέσω του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος «myviva».

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να προβούν σε επίσκεψη, περιήγηση, χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και των υπηρεσιών και των εφαρμογών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) ή και συναλλαγή με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «myviva» καλούνται να διαβάσουν και να κατανοήσουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και εν συνεχεία να δηλώσουν ότι τους αποδέχονται, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”. Ρητά ορίζεται ότι η χρήση του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών. Σε περίπτωση που κάποιος Καταναλωτής/Χρήστης/Επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην προβαίνει σε πλοήγηση, να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου και να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή με το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στο παρόν Συμφωνητικό:

 1. «Περιεχόμενο» είναι όλα τα κείμενα, τα γραφικά, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην παραπάνω ιστοσελίδα.
 2. «Κείμενο» είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα, είτε είναι κείμενο της σύνταξης, επιμορφωτικό ή συμβουλευτικό είτε διαφημιστικό.
 3. «Γραφικά» είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της ιστοσελίδας.
 4. «Σχεδιασμός» είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της ιστοσελίδας.
 5. «Προγραμματισμός» είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript, etc.) και ο κωδικός του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.
 6. «Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας του το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «myviva».
 7. «Εφαρμογές» είναι όλες οι εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές που παρέχει ή επιτρέπει την πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας η Εταιρία.
 8. «Χρήστης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρίας και δημιουργεί ένα Λογαριασμό στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος «myviva».
 9. «Καταναλωτής» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα του «www.myviva.gr» και προβαίνει τελικά σε αγορά προϊόντων μέσω αυτής.
 10. «Επισκέπτης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα του «www.myviva.gr».
 11. «Λογαριασμός» είναι η καταχώρηση του Επισκέπτη ως Χρήστη στον συγκεκριμένο Δικτυακό Τόπο «www.myviva.gr».
 12. «Προϊόν» είναι το αντικείμενο που διατίθεται προς πώληση μέσω του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος «myviva».
 13. «Καλάθι Αγορών» είναι το σύνολο των επιλεγμένων από εσάς προϊόντων αγοράς. Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε, να προσθέτετε και να αφαιρείτε είδη, όπως θα κάνατε και σε ένα κανονικό κατάστημα.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

2.1. Το παρόν συνιστά το Συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Καταναλωτή, του Χρήστη ή και του απλού Επισκέπτη (εφεξής καλούμενοι για λόγους συντομίας «εσείς», «εσάς», ή και «Καταναλωτής, Χρήστης και Επισκέπτης») και της ανωτέρω Εταιρίας. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και η χρήση των όποιων παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού συνεπάγεται τη συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω (οι οποίοι στο σύνολό τους καλούνται «το Συμφωνητικό»).

2.2. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, ενημερώνοντας σχετικά τους Καταναλωτές, τους Χρήστες και τους Επισκέπτες μέσω του δικτυακού τόπου «www.myviva.gr». Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα θέσπισης ειδικότερων όρων χρήσης, οι οποίοι, ωστόσο, θα θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο με τους στο παρόν περιγραφόμενους γενικούς όρους χρήσης, σε περίπτωση δε σύγκρουσης μεταξύ τους θα υπερισχύουν οι ειδικοί όροι χρήσης. Η μη ενάσκηση από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση του Όρου ή/και των Όρων Χρήσης.

2.3. Οι Καταναλωτές, οι Χρήστες και οι Επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης και εφόσον τις αποδέχονται, συμπληρώνοντας το σχετικό εικονίδιο ‘’Αποδέχομαι’’, εξακολουθούν την περιήγηση/χρήση των παροχών, υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την πλοήγηση και τη χρήση των υπηρεσιών και εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου.

2.4. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «myviva» προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα του δικτυακού του τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν, ταυτόχρονα, με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή το διαδίκτυο κ.λπ. Συνεπώς, η Εταιρία δε θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη αν για οποιονδήποτε λόγο, οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ο παρών δικτυακός τόπος δεν είναι διαθέσιμος.

2.5. Η Εταιρία και συνακόλουθα το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα δικαιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση να μεταβάλλουν τη φύση και το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και να αναστέλλουν ή να διακόπτουν πρόσκαιρα ή και μόνιμα τη λειτουργία αυτού. Επιπλέον, η Εταιρία δύναται να περιορίζει την πρόσβαση σε κάποια τμήματα του παρόντος δικτυακού τόπου και για ορισμένο χρονικό διάστημα.

2.6. Οι Καταναλωτές/Χρήστες/Επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου συμφωνούν ότι η χρησιμοποίηση αυτού (του δικτυακού τόπου) δεν μπορεί να οδηγήσει: α) σε προτροπή ή σε με καθ’ οιονδήποτε τρόπο προετοιμασία εγκληματικής πράξης, β) προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, γ) χρήση απειλητικής ή προσβλητικής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σεξιστικών, ομοφοβικών, ρατσιστικών, συκοφαντικών σχολίων, δ) διανομή παράνομου και προσβλητικού διαφημιστικού υλικού ή υλικού που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας, ε) μεταβίβαση φακέλων που περιέχουν ιούς, Trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και, τέλος, στ) σε κάθε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου για άλλο σκοπό πέρα από την προσωπική χρήση.

2.7. Μολονότι είναι πρωταρχικό μέλημα της Εταιρίας να παρέχει στους Καταναλωτές/Χρήστες/Επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου πλήρη, ορθή και ακριβή πληροφόρηση, ωστόσο, στο περιεχόμενο αυτού (του παρόντος δικτυακού τόπου) δύναται να ανευρίσκονται κάποια ορθογραφικά ή/και τεχνολογικά λάθη (π.χ. τυπογραφικά λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες). Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να αφορά στις τιμές και στη διαθεσιμότητα, καθώς επίσης και σε προϊόντα τα οποία είναι παλιά. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει αυτό το περιεχόμενο ακόμη και μετά την παραγγελία προϊόντων, καθώς επίσης, μπορεί να αλλάξει ή να επικαιροποιήσει την πληροφόρηση χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Για τους λόγους αυτούς, η Εταιρία απολογείται για την όποια ταλαιπωρία δύναται να προκληθεί από τέτοιου είδους λάθη.

3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ «myviva»

3.1. Η χρήση των υπηρεσιών και της δικτυακής τοποθεσίας «www.myviva.gr» εν γένει, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο παρόν Συμφωνητικό. Οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «myviva» και διεξάγονται από αυτό, θα υπόκεινται στους παρόντες Oρους Xρήσης εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

3.2.Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «myviva» και κατ’ επέκταση, η συμμετοχή σε οποιαδήποτε υπηρεσία (πχ, δημιουργία λογαριασμού, αγορά προϊόντων κτλ), επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «myviva» δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του δικτυακού του τόπου και χρήση αυτού από ανήλικα παιδιά, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων Χρηστών/Επισκεπτών/Καταναλωτών.

3.3. Κάθε Καταναλωτής, Χρήστης και Επισκέπτης δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι κατά τη χρήση των υπηρεσιών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «myviva» θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις, καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν. Συμφωνεί δε, να διατηρεί και να ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία που του έχουν ζητηθεί ώστε να διατηρούνται αυτά αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών από Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες που δεν πληρούν τα ανωτέρω.

3.4. Δεν είναι υποχρεωτικό να δημιουργήσετε προσωπικό Λογαριασμό για να κάνετε οποιαδήποτε αγορά από τον δικτυακό τόπο «www.myviva.gr». Ωστόσο, δημιουργώντας τον προσωπικό σας Λογαριασμό, και κάνοντας παραγγελία έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής ώστε να μην απαιτείται η επανάληψη της καταχώρησης τους σε κάθε παραγγελία σας, καθώς και για να έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιβράβευσης «Viva Coins» του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

3.5. Για να χρησιμοποιήσετε τη δικτυακή τοποθεσία «www.myviva.gr» και εν γένει τις υπηρεσίες της, θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

3.6. Κανόνες Ασφαλείας:

(α). Απαγορεύεται οι Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της ιστοσελίδας «www.myviva.gr», όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: (i) να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Καταναλωτή, Χρήστη και Επισκέπτη ή να κάνουν σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης, (ii) να κάνουν προσπάθειες να διερευνήσουν ή να δοκιμάσουν τα ευπαθή σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσουν μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση, (iii) να προσπαθήσουν να παρεμποδίσουν την υπηρεσία σε οποιανδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο, (iv) να στέλνουν αυτόκλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις ή/και διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών και (v) να χρησιμοποιήσουν ψευδείς πληροφορίες (π.χ. όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας εν γένει) ή να πλαστογραφήσουν οποιαδήποτε πληροφορία. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

(β). Οι Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να επιτρέπουν σε τρίτα μέρη να χρησιμοποιήσουν τον παρόν δικτυακό τόπο και τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες για να αποστείλουν ή να λάβουν υλικό με συκοφαντικό, απειλητικό, προσβλητικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο που επιδέχεται αντιρρήσεων και είναι τεχνικά επιβλαβές (ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλου είδους επιβλαβή πληροφορία).

(γ). Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Η Εταιρία θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις Αστυνομικές Αρχές στην δίωξη εκείνων που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.

3.7. Προκειμένου οι Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες να χρησιμοποιήσουν τον παρόντα διαδικτυακό τόπο θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και κατάλληλες τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις. Η Εταιρία χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών (όπως δικτυακούς παρόχους, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, μηχανογραφικά κέντρα) προκειμένου να καταστήσει τον παρόντα δικτυακό τόπο και τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) προσβάσιμο, ωστόσο, μολονότι αυτή (η Εταιρία) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να παρέχεται ένα καλό επίπεδο υπηρεσιών, εντούτοις, δεν εγγυάται ότι αυτή η υπηρεσία θα είναι διαρκώς αδιάκοπη ή χωρίς ελαττώματα. Για τον λόγο αυτό, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν εξαιτίας καθυστερήσεων ή μη λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή των παρεχόμενων υπηρεσιών εξαιτίας των παρόχων υπηρεσιών της Εταιρίας.

3.8. Οι Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες της ιστοσελίδας «www.myviva.gr» δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα για την χρήση της, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Παρ’ όλα αυτά, η ιστοσελίδα «www.myviva.gr» μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες να λειτουργούν υπό και να ανήκουν σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών. Οι τρίτοι αυτοί πιθανόν να χρεώνουν κάποιο τέλος για την χρήση συγκεκριμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας τους. Επομένως, πρέπει να διενεργείτε οποιαδήποτε έρευνα πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη ή κατάλληλη πριν να προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξακριβώσετε εάν θα υπάρξει χρέωση. Όταν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχει πληροφορίες σχετικά με χρεώσεις στην ιστοσελίδα, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση και για λόγους πληροφόρησης. Η Εταιρία και κατ’ επέκταση το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα «myviva», κατά κανέναν τρόπο, δεν εγγυάται ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ορθές ούτε φέρει ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο για περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

3.8. Η μη συμμόρφωση κάποιου Επισκέπτη/Χρήστη/Καταναλωτή με τους Όρους Χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχει το δικαίωμα στο παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση της εν λόγω συμπεριφοράς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε τέτοιες περιπτώσεις, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δικαιούται να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει ή να διαγράψει, επεξεργαστεί ή μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενο πάντοτε την αρχή της αναλογικότητας. Οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση που τυχόν κληθεί να καταβάλλει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα λόγω παραβάσεως από Επισκέπτη/Χρήστη/Καταναλωτή των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους Χρήσης βαρύνουν τον εν λόγω Επισκέπτη/Χρήστη/Καταναλωτή, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει άμεσα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και χωρίς να απαιτείται η προσφυγή του τελευταίου στα Δικαστήρια.

4. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Τμήματα του λογισμικού του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «myviva» για κινητές συσκευές ενδέχεται να περιέχουν υλικό προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα, η χρήση του οποίου αναγνωρίζεται από αυτό (το Ηλεκτρονικό Κατάστημα).

5. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

5.1. Δε χρειάζεται να εγγραφείτε για να περιηγηθείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «myviva» ούτε είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όλο το φάσμα της λειτουργικότητας της δικτυακής τοποθεσίας «www.myviva.gr», για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες/εφαρμογές που διατίθενται (συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών για κινητές συσκευές), καθώς και για να προβείτε σε αγορά σε προϊόντος. Ωστόσο, με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού έχετε τη δυνατότητα να αποθηκεύετε προσωπικά στοιχεία και διευθύνσεις αποστολής ώστε να μη χρειάζεται να τα καταχωρείτε σε κάθε παραγγελία σας καθώς και να χρησιμοποιείτε το Καλάθι Αγορών. Επιπλέον, με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε ενημερωτικά emails από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Τα ενημερωτικά newsletters, (εφόσον εκδοθούν), μπορείτε να λαμβάνετε με την εγγραφή στις λίστες παραληπτών (mailing lists), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικτυακού Τόπου «www.myviva.gr» και ως εκ τούτου, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας αλλά και των Διεθνών Συμβάσεων. Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη των ενημερωτικών newsletters κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αναφορικά με την επιθυμία σας αυτή.

5.2. Για να προβείτε στη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, καλείστε προηγουμένως να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης του δικτυακού τόπου, συμπληρώνοντας το σχετικό τετραγωνίδιο “Αποδέχομαι”. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, δηλώνετε ότι είστε ενήλικας, ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.

5.3. Προκειμένου να εγγραφείτε στον δικτυακό τόπο, καλείστε να εισάγετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση («email») και έναν μυστικό κωδικό («password») της επιλογής σας. Ο δικτυακός τόπος «www.myviva.gr» παρέχει στους Χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των Όρων Χρήσης του δικτυακού αυτού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Οι εγγεγραμμένοι Χρήστες του δικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειας του κωδικού τους για τον προσωπικό τους λογαριασμό στον δικτυακό τόπο.

5.4. Οι εγγεγραμμένοι Χρήστες του δικτυακού τόπου «www.myviva.gr» είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι: α) για τα προσωπικά δεδομένα που έχετε εισάγει στην ιστοσελίδα και συμφωνείτε να τα διατηρείτε και να τα ενημερώνετε επιμελώς ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Για την εγκυρότητα των προσωπικών δεδομένων που έχετε εισάγει στον δικτυακό τόπο, η Εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρία δεν έχει κανέναν έλεγχο αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς, β) για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό σας λογαριασμό (user account). Συμφωνείτε δε να ειδοποιείτε άμεσα την Εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας αποστέλλοντας της ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο orders@myviva.gr, γ) για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout) και δ) τη χρήση της ιστοσελίδας σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τους παρόντες Όρους Χρήσης και τη μη διενέργεια πράξεων και παραλείψεων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία της και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρήση της. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των εγγεγραμμένων Χρηστών του δικτυακού τόπου να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τα ανωτέρω.

5.5. Ο δικτυακός τόπος «www.myviva.gr» έχει το δικαίωμα απενεργοποίησης προσωπικού λογαριασμού, εάν διαπιστωθεί ότι ο Χρήστης (στον οποίο ανήκει ο συγκεκριμένος προσωπικός λογαριασμός) χρησιμοποιεί διευθύνσεις ΙΡ μεσολαβητή με σκοπό να επιχειρήσει να αποκρύψει τη χρήση περισσότερους του ενός λογαριασμών εγγραφής ή εάν ένας Χρήστης εκτός Ελλάδος δηλώνει ότι είναι Χρήστης Ελλάδος ή εάν διακόπτει τη λειτουργία της Δικτυακής Τοποθεσίας ή της υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο.

5.6. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει διαδικασίες επαλήθευσης και ασφάλειας σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από πλευράς του Χρήστη. Εάν η Εταιρία έχει λόγους να πιστεύει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν (τον Χρήστη) κατά την εγγραφή του ή/και κατά τη χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών/εφαρμογών της δικτυακής τοποθεσίας παραβιάζουν ή είναι πιθανό να παραβιάσουν οποιαδήποτε διάταξη της κείμενης ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των παρόντων Όρων Χρήσης, η Εταιρία, κατά την απόλυτη κρίση της, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απενεργοποίησης του προσωπικού του λογαριασμού στον δικτυακό τόπο.

5.7. Οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω της ιστοσελίδας «www.myviva.gr», προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται η πώληση/μεταπώληση των υπηρεσιών/εφαρμογών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή γενικά η οικονομική τους εκμετάλλευση, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη έγκριση της εταιρείας. Σας δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιτρέπεται η τεχνική συγκομιδής υλικού από τη δικτυακή τοποθεσία (web harvesting).

5.8. Η χρήση από πλευράς σας των παρεχόμενων υπηρεσιών/εφαρμογών δεν εμποδίζει την Εταιρία από το να επιτρέπει σε άλλους να χρησιμοποιούν επίσης τις παρεχόμενες υπηρεσίες/εφαρμογές.

5.9. Ο Χρήστης μπορεί να απενεργοποιήσει τον προσωπικό του λογαριασμό στον δικτυακό τόπο ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο orders@myviva.gr. Το δικαίωμα απενεργοποίησης του προσωπικού λογαριασμού στο δικτυακό τόπο δεν θα βλάψει κανένα άλλο δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης ή/και αποκατάστασης που μπορεί να έχει η Εταιρία σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων και ευθυνών του Χρήστη που προϋπήρχαν της απενεργοποίησης του προσωπικού του λογαριασμού. Τα προσωπικά δεδομένα που έχει εισάγει αυτός (ο Χρήστης) μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή στον δικτυακό τόπο θα διαχειριστούν σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

5.10. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα απενεργοποίησης του προσωπικού σας λογαριασμού σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης χρησιμοποιεί διευθύνσεις ΙΡ μεσολαβητή με σκοπό να αποκρύψει τη χρήση περισσότερων του ενός λογαριασμών ή εάν κάποιος εγγεγραμμένος χρήστης κακόβουλα παρεμβαίνει, επηρεάζει δυσμενώς, αναστέλλει ή διακόπτει την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και των υπηρεσιών/εφαρμογών που διατίθενται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτής.

5.11. Εφόσον ο Επισκέπτης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου «www.myviva.gr» συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1. Δεν απαιτείται να εισάγετε προσωπικά σας δεδομένα για την πλοήγηση στον δικτυακό τόπο «www.myviva.gr», ωστόσο, καλείστε να τα εισάγετε σε περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στον δικτυακό τόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος. Περαιτέρω, εισάγετε κάποια επιπλέον προσωπικά σας στοιχεία, με την πραγματοποίηση κάποιας παραγγελίας εκ μέρους σας (π.χ. στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, διεύθυνση αποστολής κ.λπ). Η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που έχετε καταχωρήσει κατά τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού (σύμφωνα με τα λεχθέντα ανωτέρω υπό άρθρο 5) και μετά την πραγματοποίηση εκ μέρους σας παραγγελίας μετά από ρητή συγκατάθεσή σας - η οποία πραγματοποιείται πατώντας το σχετικό εικονίδιο ‘’Αποδέχομαι’’ στους Όρους Χρήσης - προκειμένου, καταρχήν, να εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων της που απορρέουν από τη μεταξύ σας συναφθείσα σύμβαση ηλεκτρονικής πώλησης. Στο πλαίσιο αυτό, με την ως άνω ρητή συγκατάθεσή σας, η Εταιρία δύναται να μεταβιβάσει σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες με αυτήν (π.χ. εταιρίες αποστολής, λογιστικά γραφεία κ.λπ) όποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η γενόμενη εκ μέρους σας παραγγελία στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «myviva» ή οποία εξ’ αυτών είναι απαραίτητα με βάση τον Νόμο (π.χ. φορολογικός έλεγχος, αστική αξίωση της Εταιρίας κ.λπ). Σας γνωρίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσής σας περί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο orders@myviva.gr. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η μη επεξεργασία κάποιων από τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να καταστήσει αδύνατη την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

6.2. Στην περίπτωση πού ο Χρήστης/Επισκέπτης/Καταναλωτής, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο και πατώντας το σχετικό εικονίδιο ‘’Αποδέχομαι’’, έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού – προωθητικού υλικού, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δύναται, μετά από ενημέρωση αυτού, να ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους για διαφημιστική προβολή των προϊόντων που αυτοί προσφέρουν, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα. Ρητά ορίζεται ότι κάθε Χρήστης/Επισκέπτης/Καταναλωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει, ανά πάσα στιγμή, τη διακοπή αποστολής από το «www.myviva.gr» του ως άνω ενημερωτικού και διαφημιστικού – προωθητικού υλικού αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα («email») στο orders@myviva.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

6.3. Η Εταιρία σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Χρηστών/Επισκεπτών/Καταναλωτών τα οποία καταχωρούνται σε αυτήν και διασφαλίζει ότι το «myviva» είναι σύννομο προς τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Ν.3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», όπως αυτές ισχύουν σήμερα. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι η τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ και μόνο κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης που δίδεται με την παρούσα, και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «myviva» και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που έχετε ζητήσει. Η Εταιρία δεν διαβιβάζει, κοινοποιεί, γνωστοποιεί ή/και διαθέτει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε στον δικτυακό τόπο χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσής σας, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου.

6.4. Το «myviva» επιτρέπει σε όσους έχουν εγγραφεί, έχοντας δώσει προσωπικά τους στοιχεία, να έχουν πρόσβαση στο αρχείο όπου τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται κατά τα ανωτέρω και να προβαίνουν σε διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις και προσθήκες των δεδομένων και πληροφοριών που έχουν υποβάλλει σε αυτό. Οι κατά τα ανωτέρω εγγραφέντες στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα δύνανται να ανακαλέσουν οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή τους στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων – σύμφωνα με τα ανωτέρω λεχθέντα - χωρίς, ωστόσο, αναδρομικά αποτελέσματα.

6.5. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται – κατά τα ανωτέρω λεχθέντα – από τον Χρήστη/Επισκέπτη/Καταναλωτή αποθηκεύονται στους servers της Εταιρίας που βρίσκονται εγκατεστημένοι στις εγκαταστάσεις αυτής (Δώρου 3, Αθήνα) και φυλάσσονται διαρκώς, ή σε servers και υπηρεσίες φιλοξενούμενες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις εταιρικές υποδομές πληροφορικής. Η εταιρεία δύναται να ορίσει τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την επεξεργασία των δεδομένων (Data Processors), καθώς και για τη διαχείριση και τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας. Η εταιρεία εγγυάται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, διατηρώντας μάλιστα ηλεκτρονικό αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν είναι δυνατόν να είναι απόλυτα ασφαλής ή άνευ σφαλμάτων, και τα δεδομένα σας ενδέχεται να εκτεθούν σε κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική Απορρήτου.

6.6. Περαιτέρω, κατά την πλοήγησή σας ή/και χρήση των υπηρεσιών του «myviva», η Εταιρία δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον φυλλομετρητή σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου Διαδικτύου (IP) για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος, επί σκοπώ βελτίωσης των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

6.7. Εάν ο Χρήστης/Επισκέπτης/Καταναλωτής γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων Προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο Χρήστης/Επισκέπτης/Καταναλωτής αποδέχεται ότι το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από Χρήστες/Επισκέπτες/Καταναλωτες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερόμενου φορέα των δεδομένων.

6.8. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αλλαγής στην ιδιοκτησία της Εταιρίας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πώλησης, απορρόφησης, συγχώνευσης, ενοποίησης, αλλαγής ελέγχου ή εξαγοράς των υλικών ή/και άυλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σε τρίτο/α μέρος/μέρη (φυσικό/ά ή νομικό/ά πρόσωπο/α) καθώς και σε περίπτωση αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης της Εταιρίας, διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε, διαβιβάσουμε, μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε, εκχωρήσουμε ή παραχωρήσουμε, εν όλω ή εν μέρει τα δεδομένα σας, αφότου προηγουμένως σας ενημερώσουμε σχετικά και λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό.

7. COOKIES

7.1. Η εταιρεία μπορεί να συλλέξει δεδομένα ταυτοποίησης σας, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνολογίες, όπως τα cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο υπολογιστή σας και συγκρατούν τις ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούνται για την συγκράτηση των ρυθμίσεών σας (χώρα επιλογής, είδη που έχετε δει κτλ) καθώς και για την καλύτερη κατανόησή μας ως προς τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας. Σημειώνουμε ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των Χρηστών, των Καταναλωτών ή και Επισκεπτών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Όπως η πλειοψηφία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο έτσι και ο δικτυακός τόπος «www.myviva.gr» έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε Χρήστη, Καταναλωτή ή και Επισκέπτη, πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α.), καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των παραγγελιών.

7.3. Κατά την πλοήγηση σας στον δικτυακό τόπο «www.myviva.gr» θα κληθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των cookies και την επεξεργασία των δεδομένων σας που λαμβάνονται μέσω αυτών. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα πλοήγησής σας στο Διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνεστε για τη χρήση των cookies και να ορίζετε την προστασία απορρήτου που επιθυμείτε, επιλέγοντας μεταξύ μέγιστης προστασίας (για παράδειγμα «να μην γίνεται ποτέ αποδοχή cookies») και ελάχιστης προστασίας (για παράδειγμα «να γίνεται πάντα αποδοχή cookies») καθώς και ενός ενδιάμεσου επιπέδου προστασίας (για παράδειγμα «απόρριψη των cookies τρίτων» ή «αποδοχή cookies μόνο του προβαλλόμενου ιστοτόπου). Αυτές οι ρυθμίσεις απορρήτου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και με εύληπτο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μεταβείτε στην Πολιτική για τα Cookies.

8. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

8.1. Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος συνιστά δεσμευτική πρόταση αγοράς του εν λόγω προϊόντος στη συνολική τιμή που αναγράφεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, όπως αυτή περιλαμβάνει Φ.Π.Α., έξοδα συσκευασίας και αποστολής, άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις τις οποίες δικαιούσθε ως Καταναλωτής και δύναται να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους: α) με υποβολή παραγγελίας μέσω του «www.myviva.gr» (on line παραγγελία) και β) με τηλεφωνική παραγγελία.

8.2. Για να προβείτε σε παραγγελία προϊόντος μέσω του «myviva», εισάγετε αρχικά τα στοιχεία πρόσβασης στη σελίδα εισόδου στο Λογαριασμό σας ή δημιουργήστε νέο Λογαριασμό αν είστε νέος Χρήστης. Διατηρείτε, ωστόσο, τη δυνατότητα να συνεχίσετε την παραγγελία σας και ως Επισκέπτης. Κατόπιν, επιλέγετε τα προϊόντα που επιθυμείτε και τα προσθέτετε στο Καλάθι Αγορών σας. Στην οθόνη, θα εμφανιστεί το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας και θα σας ζητηθεί ο τρόπος πληρωμής για να ολοκληρώσετε την αγορά σας.

8.3. Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία του προϊόντος υποχρεούστε όπως ενημερώνεστε για τα συστατικά τα οποία εμπεριέχονται στα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, καθώς η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και εν γένει αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν από αυτά (τα προϊόντα).

8.4. Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή της από το «myviva», δια αποστολής έγγραφης σχετικής επιβεβαίωσης (confirmation email) προς εσάς, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή της εν λόγω παραγγελίας. Με την αποστολή της παραγγελίας σας θα λάβετε νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με τις πληροφορίες παράδοσης.

8.5. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής επιθυμεί να προβεί σε τηλεφωνική παραγγελία, μπορεί να καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρίας (στο 211 0126 500-501) καθημερινά από τις 09.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ., εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών. Επιλέγει τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει και τα δηλώνει στην υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου χρησιμοποιώντας τους εξαψήφιους κωδικούς που βρίσκονται κάτω από τα στοιχεία του κάθε προϊόντος.

9. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΤΙΜΕΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9.1. Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος «myviva», ανήκουν στην κυριότητα της Εταιρίας μας, δεν αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, η δε διάθεσή τους δεν αντίκειται στα χρηστά ήθη και δεν προσβάλει τη δημόσια αιδώ.

9.2. Η Εταιρία ενημερώνει τους Χρήστες/Επισκέπτες/Καταναλωτές σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση με σχετική αναφορά κάτω από την περιγραφή του προϊόντος.

8.3. Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν και Φ.Π.Α. (24%) ή (13%). Οι τιμές αυτές αφορούν στα προϊόντα και στις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες. Τυχόν αναπροσαρμογή των τιμών των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση θα γίνει πάντοτε κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης των Χρηστών/Επισκεπτών/Καταναλωτών. Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι ίδιες με αυτές του φυσικού καταστήματος διαφοροποιούνται, ωστόσο, οι εκπτώσεις.

8.4. Ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν από τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής, προκειμένου να ολοκληρώσει την παραγγελία του:

α) πληρωμή με αντικαταβολή. Τα επιλεγέντα προϊόντα αποστέλλονται με τη συνεργαζόμενη ταχυδρομική εταιρία και πληρώνεται το αντίτιμο της παραγγελίας κατά την παραλαβή. Το τέλος αντικαταβολής ανέρχεται στα 1,90 €,

β) πληρωμή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται μέσα από το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας Eurobank.

γ) on line πληρωμή μέσω της υπηρεσίας pay pal και

δ) κατάθεση ή έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας. Η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε σε λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς (IBAN λογαριασμού: GR96 0172 0390 0050 3909 6056 704 Δικαιούχος:ΛΩΛΗΣ ΑΘΑΝ.ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε)

10. ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

10.1. Η αποστολή των προϊόντων θα γίνεται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών, σε συνεργασία με ταχυδρομική εταιρία (courier) στη διεύθυνση που θα έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας (είτε online είτε τηλεφωνικά), στις ώρες από 09.00 π.μ. έως και 19.00 μ.μ., κατόπιν συνεννόησης μαζί τους (με την ταχυμεταφορική εταιρία). Η υπογραφή στο σχετικό έντυπο παραλαβής και η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας είναι απαραίτητα για την παραλαβή του δέματος.

10.2. Τα «άμεσα διαθέσιμα» προϊόντα αποστέλλονται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, ενώ στην περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι «άμεσα διαθέσιμο», ο χρόνος παράδοσης αναμένεται να φθάσει τις τρεις (3) με τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες. Θα υπάρχει πάντοτε ενημέρωση για την πορεία της παραγγελίας σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) ή μηνύματος από κινητό (sms) ή ακόμη και τηλεφωνικά, εάν χρειαστεί.

10.3. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος αποστολής του προϊόντος υπόκειται σε επιφύλαξη για περιπτώσεις που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), όπου θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή μηνύματος από κινητό (sms) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας, προκειμένου να δηλώσετε εάν επιθυμείτε υπ’ αυτές τις συνθήκες την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

10.4. Για αγορές άνω των τριάντα εννέα Ευρώ (39,00 €), όταν το συνολικό βάρος της παραγγελίας δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) κιλά, η αποστολή είναι δωρεάν, οπουδήποτε και αν αυτή πραγματοποιείται (Αττική, χερσαίοι, νησιωτικοί προορισμοί και δυσπρόσιτες περιοχές). Για παραγγελίες μικρότερες των τριάντα εννέα Ευρώ (39,00 €) υπάρχουν οι εξής χρεώσεις: α) για την Αττική η χρέωση είναι 2,90 €, β) για την υπόλοιπη Ελλάδα η χρέωση είναι 2,90 €. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση διαφοροποιείται ως ακολούθως: α) για την Αττική ανέρχεται σε 0,90 €, β) για τους χερσαίους & νησιωτικούς προορισμούς σε 0,90€.

Οι αποστολές που γίνονται με BOXNOW γιά αγορές άνω των τριάντα εννέα Ευρώ (39,00 €), όταν το συνολικό βάρος της παραγγελίας δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) κιλά, η αποστολή είναι δωρεάν, οπουδήποτε και αν αυτή πραγματοποιείται (Αττική, χερσαίοι, νησιωτικοί προορισμοί και δυσπρόσιτες περιοχές).
Για παραγγελίες μικρότερες των τριάντα εννέα Ευρώ (39,00 €) που η αποστολή τους γίνεται με BOXNOW υπάρχουν οι εξής χρεώσεις: α) για την Αττική η χρέωση είναι 2,00 €, β) για την υπόλοιπη Ελλάδα η χρέωση είναι 2,00 €. Για κάθε επιπλέον κιλό, η χρέωση διαφοροποιείται ως ακολούθως: α) για την Αττική ανέρχεται σε 0,90 €, β) για τους χερσαίους & νησιωτικούς προορισμούς σε 0,90€.

10.5. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΙΑΤΑ, η χρέωση κάθε αποστολής εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης της αποστολής είναι μεγαλύτερο από το βάρος ζυγίσματος, η χρέωση γίνεται σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης.

11. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

11.1. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα χρησιμοποιεί μηχανισμό για την ακύρωση μίας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) που έχει ήδη καταχωρηθεί και δεν έχει ακόμη παραδοθεί. Για οποιαδήποτε ακύρωση μιας παραγγελίας (ολικά ή μερικά) θα πρέπει να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο «myviva». Η δυνατότητα αυτή σας προσφέρεται μέχρι τη στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά το χρονικό αυτό σημείο δεν είναι δυνατή η ακύρωση.

11.2. Σε περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας αλλά δεν μείνατε πλήρως ικανοποιημένοι από την αγορά σας για κάποιον από τους λόγους που περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 11.3 (β,γ), έχετε το δικαίωμα επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την αγορά τους, κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρία και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν θα είναι αχρησιμοποίητο, στην αρχική του κατάσταση και χωρίς σημάδια φθοράς. Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται στη διεύθυνση της Εταιρίας (Αθήνα, οδός Δώρου, αριθμός 3, Τ.Κ. 10431), χωρίς επιβάρυνση του Καταναλωτή και είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης λιανικής ή του τιμολογίου. Μάλιστα, σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, η επιστροφή πραγματοποιείται με δελτίο αποστολής προς την Εταιρία. Εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί ή έχει αλλοιωθεί η αρχική του συσκευασία, ΚΑΜΙΑ επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.

11.3. Η επιστροφή των επίμαχων προϊόντων, εφόσον αυτά είναι αχρησιμοποίητα και στην αρχική τους κατάσταση, δύναται να γίνει αφενός στο φυσικό μας κατάστημα (Αθήνα, οδός Δώρου, αριθμός 3, Τ.Κ. 10431), αφετέρου με συσκευασία και αποστολή αυτών (των προϊόντων) με τη συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρία, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την Εταιρία χωρίς χρέωση. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να επιδεικνύεται η σχετική απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο και μετά τη διενέργεια του απαραίτητου ελέγχου για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της επιστροφής, η Εταιρία θα προχωράει σε αντικατάσταση ή σε επιστροφή των χρημάτων ανάλογα με τη δηλωθείσα βούληση του Καταναλωτή. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, αυτή δεν θα γίνεται δεκτή και ειδικότερα στη δεύτερη ως άνω αναφερθείσα περίπτωση, τα επίμαχα προϊόντα θα επιστρέφονται στον Καταναλωτή με δικά του έξοδα μεταφοράς.

11.4. Οι πιθανοί λόγοι επιστροφής του προϊόντος που είχατε παραγγείλει είναι οι εξής κάτωθι:

α. Μη παραλαβή του προϊόντος λόγω απουσίας του παραλήπτη.

Το προϊόν είτε παραμένει στη συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρία είτε επιστρέφεται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εάν το προϊόν παραμένει στη συνεργαζόμενη ταχυμεταφορική εταιρία, ο Καταναλωτής συνεννοείται εκ νέου μαζί της για την παράδοση αυτού χωρίς χρέωση. Εάν, ωστόσο, το προϊόν έχει επιστρέψει στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και ο Καταναλωτής επιθυμεί να ορίσει νέα ημερομηνία αποστολής και παραλαβής του προϊόντος, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μέσω email ή τηλεφωνικά και κατόπιν επικοινωνίας αυτού (του Ηλεκτρονικού Καταστήματος) με την Μεταφορική Εταιρία να οριστεί νέα ημερομηνία αποστολής με χρέωση του Καταναλωτή.

β. Αναιτιολόγητη άρνηση παραλαβής του προϊόντος.

γ. Μη ανταπόκριση του προϊόντος στην περιγραφή του ή και ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος αυτού (πχ χρησιμοποιημένο, με σημάδια φθοράς κτλ).

Εάν το προϊόν που φέρει το ελάττωμα καλύπτεται από κάποια εγγύηση και ο Καταναλωτής το επιθυμεί, είναι δυνατό να γίνει αντικατάσταση σε συνεννόηση με την εταιρία του προϊόντος. Διαφορετικά, επιστρέφεται η αξία αυτού, κατά τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λήξεως του προϊόντος ή λάθους στην παραγγελία εκ μέρους της Εταιρίας.

11.5. Σε περίπτωση που ο Καταναλωτής αποφασίζει να επιστρέψει την παραγγελία του για έναν από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω (11.4 β,γ), χωρίς να επιθυμεί αντικατάσταση αυτής, η επιστροφή των χρημάτων του γίνεται ως ακολούθως: α) Εάν η αποπληρωμή του προϊόντος έχει γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, γίνεται ακύρωση της συναλλαγής και ενημέρωση της κάρτας του δικαιούχου. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να πιστωθεί το χρηματικό ποσό της ακυρωθείσας παραγγελίας στην εν λόγω πιστωτική κάρτα εξαρτάται αποκλειστικά από την ιδιοκτήτρια Τράπεζα και σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη η Εταιρία για τυχόν καθυστερήσεις, β) Σε περίπτωση που είχε επιλεγεί οποιοσδήποτε άλλος τρόπος πληρωμής (αντικαταβολή, κατάθεση ή έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας ή pay pal), η επιστροφή των χρημάτων γίνεται σε λογαριασμό τράπεζας του δικαιούχου της παραγγελίας, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την επιστροφή και παραλαβή των επίμαχων προϊόντων από την Εταιρία.

11.5. Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία του «myviva» είναι οι Καταναλωτές να παραμένουν ευχαριστημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του ιστότοπου.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

12.1. Η Εταιρία ναι μεν εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια και νομιμότητα των προϊόντων που διατίθενται προς πώληση στο Ηλεκτρονικό της Κατάστημα όχι, όμως, τη δικαιοπρακτική ικανότητα ή/και νομιμοποίηση των Χρηστών και Επισκεπτών για αγορά.

12.2. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημιές από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον Καταναλωτή, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα, ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ελαττώματα. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής προϊόντων.

12.3. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα των προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν στο «myviva».

12.4. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζόμενων εταιριών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον Καταναλωτή και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του Χρήστη ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας ( Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του Χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη και γενικά κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον Καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.

12.5. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από αυτήν και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που η ίδια (η Εταιρία) όφειλε να λάβει.

12.6. Οι παρεχόμενες από τους έμπειρους επιστημονικούς συνεργάτες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, πληροφορίες και συμβουλές, για θέματα που αφορούν την υγεία, την πρόληψη, την ομορφιά και την αισθητική, προσφέρονται αποκλειστικά προς ενημέρωση και μόνο και δεν αντικαθιστούν, σε καμία περίπτωση, τις ιατρικές συμβουλές, γνωματεύσεις, διαγνώσεις και συνταγές από επαγγελματίες ιατρούς, ιατρικούς φορείς και διαγνωστικά κέντρα που οφείλει να λαμβάνει και να ακολουθεί ο Χρήστης των υπηρεσιών μας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας και καθημερινών θεμάτων που τον απασχολούν. Οι, σε απάντηση ερωτημάτων Χρηστών, παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες από τον παρόντα δικτυακό τόπο είναι απόλυτα έγκυρες και αξιόπιστες, δίδονται, όμως, υπό την επιφύλαξη της ακρίβειας, πληρότητας και αλήθειας των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών για το ζήτημα που τον απασχολεί, τα χαρακτηριστικά των οποίων (πληροφοριών) δεν είμαστε σε θέση, ούτε υποχρεωνόμαστε να επιβεβαιώνουμε. Σε περίπτωση δε, παροχής από τον Χρήστη αναληθών, ανακριβών και/η ελλιπών πληροφοριών, απαλλάσσεται η Εταιρία μας από την ευθύνη για την εγκυρότητα των παρεχόμενων στον Χρήστη συμβουλών και από την ευθύνη για ζημιά του Χρήστη από ακατάλληλη για τις ανάγκες του πληροφορία ή/και συμβουλή.

12.7. Το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις κ.λπ) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, «όπως ακριβώς έχουν», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, το «www.myviva.gr» δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και η ποιότητα των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες, απαιτήσεις και προσδοκίες των Χρηστών/Επισκεπτών του. Οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού, δεν δημιουργούν ευθύνη για το «www.myviva.gr».

12.8. Το «www.myviva.gr» σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για ζημία ή βλάβη ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη/Επισκέπτη για πρόσβασή του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ούτε ευθύνεται για ζημιά που έχει σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος κ.λπ.

12.9. Επιπρόσθετα, κάθε Καταναλωτής, Χρήστης ή και Επισκέπτης υποχρεούται να εξαιρεί, να καθιστά αζήμια και να απαλλάσσει την Εταιρία από κάθε απαίτηση ή/και αξίωση αποζημίωσης για ζημία η οποία ενδεχομένως προβάλλεται, για οποιονδήποτε λόγο, από τρίτους και η οποία μπορεί να προκύπτει από παραβίαση έστω και ενός από τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, των επιβαλλόμενων εκ του Νόμου υποχρεώσεων ή των δικαιωμάτων τους, καθώς και από κάθε απαίτηση ή και αξίωση που απορρέει από υποτιθέμενη αντιγραφή, παραποίηση ή απομίμηση προϊόντων.

12.10. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση του Δικτυακού Τόπου «www.myviva.gr» ή των περιεχομένων του ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου δικτυακού τόπου από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

12.11. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο «www.myviva.gr» και στις υπηρεσίες του, δεδομένου ενδεχόμενου παρακώλυσης, έστω και μερικώς, λόγω τυχαίου γεγονότος ή/και ανωτέρας βίας. Συνεπώς ουδεμία ευθύνη υφίσταται για προσωρινή διακοπή κάποιας υπηρεσίας του ή/και αδυναμία πρόσβασης στο «www.myviva.gr», καθώς και για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστερήσεις στη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών, που θα προκύψουν από τις αιτίες που αναφέρονται παραπάνω.

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

13.1. Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών καθώς και, περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής, και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων είτε είναι καταχωρημένα είτε μη) στη Δικτυακή Τοποθεσία «www.myviva.gr», το ενημερωτικό περιεχόμενο που αναρτάται στη Δικτυακή Τοποθεσία ή που προσπελάζεται ως μέρος της υπηρεσίας, οποιαδήποτε βάση δεδομένων που λειτουργεί από εμάς και το σύνολο της σχεδίασης, του κειμένου και των γραφικών της Δικτυακής Τοποθεσίας, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, η μουσική, ο ήχος και η επιλογή και διάταξή τους, και κάθε μεταγλώττιση λογισμικού, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας και το λογισμικό (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών «applets» και δεσμών ενεργειών) ανήκουν στην ιδιοκτησία της Εταιρίας (ή στην ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων αυτής). Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε οποιονδήποτε τίτλο στα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε να επιχειρήσετε τέτοια ενέργεια. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

13.2. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η αντιγραφή, η διανομή, η αναδημοσίευση, η λήψη, η εμφάνιση, η ανάρτηση ή η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο κανενός στοιχείου από το υλικό που παρατίθεται στο «www.myviva.gr» ούτε επιτρέπεται η πώληση, η ενοικίαση ή εκχώρηση δευτερεύουσας άδειας, η χρήση του για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή η εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της Εταιρίας. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον Δικτυακό Τόπο του «www.myviva.gr» («Re-posting Content») σε κάποια άλλη Ιστοσελίδα και μάλιστα χωρίς να προκύπτει η πηγή (ήτοι το «www.myviva.gr»), το «www.myviva.gr» δε φέρει ουδεμία ευθύνη και ως εκ τούτου υπόκειται στους κινδύνους που επαφίονται με το Διαδίκτυο.

13.3. Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της Δικτυακής Τοποθεσίας σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου στη Δικτυακή Τοποθεσία χωρίς την άδειά μας.

13.4. Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου «myviva» ανήκει στην Εταιρία (ή στους δικαιοπαρόχους αυτής).

13.5. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και τη σχετική ευθύνη γι’ αυτά και τα οποία, επίσης, προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση και η έκθεση των ανωτέρω στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει, κατά κανένα τρόπο, να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

13.6. Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται ή υποβάλλεται στη Δικτυακή Τοποθεσία «www.myviva.gr» θεωρείται (και το «myviva» το εξομοιώνει ως) μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

13.7. Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σημειώσεις, τα σχέδια, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι έννοιες ή άλλες πληροφορίες: (i) που κοινοποιούνται ή προσφέρονται στο «www.myviva.gr» από εσάς ή (ii) που συνιστούν απάντηση σε προσκλήσεις από την Εταιρία σχετικά με κάποια υπηρεσία ή τη Δικτυακή Τοποθεσία εν γένει (σε κάθε προαναφερθείσα περίπτωση καλούνται «Ιδέες») θα θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτησία και θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Εταιρίας, και δια του παρόντος εκχωρείτε μέσω τωρινών και μελλοντικών εκχωρήσεων κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτών στην Εταιρία.

14. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

14.1. Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «myviva» είναι δυνατόν να αναρτώνται παντός τύπου διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών.

14.2. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε ή να κάνετε κλικ στα διαφημιζόμενα αγαθά και υπηρεσίες όπως κρίνετε σωστό.

14.3. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Καταναλωτή, του Χρήστη και του Επισκέπτη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο «myviva» και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

14.4. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα «www.myviva.gr» (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής έννομων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογιστεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

14.5. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στο «myviva» θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η Εταιρία δε φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.

15. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

15.1. Όπου η Δικτυακή Τοποθεσία περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι (στο εξής «Άλλες τοποθεσίες»), οι εν λόγω Άλλες τοποθεσίες συνδέονται μόνο για το σκοπό της παροχής πληροφοριών και για δική σας ευκολία.

15.2. Η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσων «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε στα αντίστοιχα web sites και σελίδες τα οποία φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το «myviva» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιωνδήποτε άλλο τρόπο.

15.3. Η Εταιρία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Τwitter, Instagram, Pinterest, Google+) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων που συνδέονται με τη δικτυακή τοποθεσία, αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον κίνδυνο.

16. BLOG STATUS  SOCIAL MEDIA

16.1. To Ιστολόγιο, γνωστό συχνά με την ονομασία «Blog», είναι μορφή Ιστοχώρου. Αποτελείται από μια λίστα καταχωρήσεων και τα θέματά του μπορεί να ποικίλουν (πολιτικά, κοινωνικά, υγείας, μουσικά, αθλητικά, τεχνολογίας, τέχνες, κ.α.). Κάθε Επισκέπτης/Χρήστης έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε αυτό παραθέτοντας τις απόψεις του, τα σχόλια του ή αναρτώντας οτιδήποτε αναφορικά με το θέμα που αναπτύσσεται κάθε φορά.

16.2. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που αναρτώνται και που περιλαμβάνονται στο «Blog» το οποίο διατηρεί το «myviva» αποτελούν μία προσφορά προς τον Επισκέπτη/Χρήστη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων.

16.3. Το «myviva» αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του «Blog». Οποιαδήποτε ανάρτηση στο «Blog» του «myviva» γίνεται κατόπιν σχετικής εγκρίσεως από τους διαχειριστές του εν λόγω «Blog» για την εξασφάλιση της σωστής παρουσίασης και της ποιότητας του περιεχομένου των αναρτήσεων. Για να αναρτήσει κάποιος Χρήστης/Επισκέπτης/Καταναλωτής πρέπει πρώτα να στείλει μέσω email το περιεχόμενο της ανάρτησης που επιθυμεί να κάνει, συνοδεύοντάς τo με κάποια φωτογραφία ή και εικόνα εάν το επιθυμεί. Το «myviva» δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει τη σχετική ανάρτηση που επιθυμεί να κάνει ο αιτών. Οι Επισκέπτες/Χρήστες/Καταναλωτές του «Blog» που διατηρεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «myviva», χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη.

16.4. Εάν το «myviva» λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιων αναρτήσεων που φιλοξενεί στο Blog του θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, είναι παράνομο, ανήθικο ή θίγει την δημόσια αιδώ, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών αναρτήσεων ή/και του Χρήστη που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι Επισκέπτες/Χρήστες/Καταναλωτές να αναρτούν/δημοσιεύουν στο Blog.

16.5. Το «myviva» συμμετέχει ενεργά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), έχοντας δημιουργήσει τη δική του σελίδα σε αυτά (πχ Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+). Ο Επισκέπτης/Χρήστης/Καταναλωτής για να έχει πρόσβαση στις σελίδες που διατηρεί το «MYVIVA» στα παραπάνω Social Media, θα πρέπει να έχει ήδη ή να δημιουργήσει το δικό του Λογαριασμό σε αυτά, δίνοντας τη συγκατάθεσή του στους αντίστοιχούς Όρους Χρήσης αυτών. Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του «myviva» και καμία ευθύνη δε φέρει η Εταιρία αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των σελίδων αυτών.

17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

17.1. Η Εταιρία και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «myviva» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες όρους χρήσης και Γενικούς Όρους Συναλλαγών δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο «www.myviva.gr». Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρίας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

17.2. Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το «myviva» διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή προς με το «myviva» εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας, στην Ελλάδα.

17.3. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.